Financieer uw bedrijfsmiddelen

Tijd om te groeien

Als ondernemer zullen de ambities in sommige gevallen hoger zijn dan de beschikbare middelen. Helaas is de kredietverstrekking lastig geworden de laatste jaren, de financiering van bedrijfsmiddelen is echter nog steeds mogelijk. Op basis van uw wensen en situatie bekijken wij of deze wensen te financieren zijn.

Laat geld uw ambities niet langer in de weg staan.

Op basis van uw wensen en situatie bekijken wij of deze wensen te financieren zijn. Afhankelijk van de resultaten binnen uw bedrijf en het soort bedrijfsmiddel, is tot 100% van de investering te financieren. Let wel: dit is exclusief de BTW.Contactformulier


"Geld hoeft niet langer een zorg te zijn. Door het maken van de juiste keuzes komen wij tot een lastenverlichting"
- Conny Fondse